Status prawny kserokopii / dostęp do akt sprawy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Status prawny kserokopii / dostęp do akt sprawy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 15 września 2004r., sygn. III CZP 43/04
Treść:
Kserokopia […] jest mechanicznym, wykonanym za pomocą urządzenia elektronicznego, powieleniem dokumentu, ale sama dokumentem nie jest. Z natury rzeczy spełnia ona jedynie funkcje informacyjną. Pozwala bowiem czerpać wiedzę o treści dokumentu bez potrzeby posługiwania się nim. Stanowi zatem materiał pomocniczy na uzysk śledzenia podejmowanych w sprawie czynności i kontroli ich prawidłowości, ułatwiając tym samym stronie, względnie jej pełnomocnikowi, podejmowanie zamierzonych działań. […] Za dopuszczalne uznać należy inne formy dostępności do akt sprawy , na ogół służące doraźnym celom i możliwym przy użyciu tylko odpowiedniej techniki biurowej.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005