Bezpieczeństwo w komunikacji/ środki karne/ zakaz prowadzenia pojazdów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ środki karne/ zakaz prowadzenia pojazdów
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt: III KK 438/06
Treść:
Ratio legis art. 42 § 2 k.k. w powiązaniu z koniecznością ochrony dóbr prawnych o randze konstytucyjnej (art. 38, art. 68 ust. 1 Konstytucji RP), uzasadnia w ocenie Sądu Najwyższego odejście od wykładni językowej tego przepisu i przy zastosowaniu wykładni systemowej i funkcjonalnej przyjęcie, że możliwość ograniczenia zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie obejmuje tego rodzaju pojazdu, który w chwili czynu prowadził sprawca.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego SN nr 4/2007

Zobacz również: