Postępowanie sądowe/ skarga na przewlekłość/ koszty zastępstwa procesowego

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Postępowanie sądowe/ skarga na przewlekłość/ koszty zastępstwa procesowego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 czerwca 2006 r., sygn. akt III SPZP 1/06
Treść:
Sąd uwzględniający skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zasądza od Skarbu Państwa, na żądanie strony reprezentowanej w tym postępowaniu przez adwokata, koszty zastępstwa procesowego należne za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym.
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/III-SPZP-0001_06.pdf