Ochrona zdrowia/ lekarze i personel medyczny/ wysokość zadośćuczynienia za szkodę

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ lekarze i personel medyczny/ wysokość zadośćuczynienia za szkodę
Wyrok:
Wyrok SO w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2002 r. sygn. IC 656/99

Treść:
1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za szko­dy wyrządzone przez lekarzy i personel medyczny jak za podwładnego z art. 430 k.c.

2. Zadośćuczynienie za doznaną przez pacjenta krzywdę ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekono­micznie odczuwalną wartość.
Żródło:
Portal Prawo Medycyna - wydanie internetowe

http://prawoimedycyna.pl/index.php?str=sklep&prod=244

Zobacz również: