Pranie pieniędzy/ prawo do rzetelnego procesu/ tajemnica adwokacka

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Pranie pieniędzy/ prawo do rzetelnego procesu/ tajemnica adwokacka
Wyrok:
Wyrok ETS z dnia 26 czerwca 2007r., sygn. C-305/05
Treść:
Obowiązki informowania i współpracy z władzami odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniędzy, wprowadzone w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy (Dz.U. L 166, str. 77) zmienionej dyrektywą 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. i nałożone na adwokatów w art. 2a pkt 5 tej dyrektywy, uwzględniając art. 6 ust. 3 akapit drugi tej dyrektywy, nie naruszają prawa do rzetelnego procesu sądowego, jaki gwarantuje art. 6 EKPCz i art. 6 ust. 2 UE.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: