Dobra osobiste/ postępowanie w ramach procedury/ błędne zastosowanie prawa materialnego

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ postępowanie w ramach procedury/ błędne zastosowanie prawa materialnego
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2006r., sygn. I ACa 237/06
Treść:
Prowadzenie przez organ władzy publicznej postępowania w ramach określonej przez ustawodawcę procedury nie stanowi bezprawnego działania w rozumieniu art. 24 KC, które mogłoby naruszyć dobro osobiste osoby fizycznej. Błędne zastosowanie prawa materialnego przez organ władzy publicznej w toku przewidzianego przez prawo postępowania, nie jest równoznaczne z naruszeniem dóbr osobistych strony tego postępowania. Celem przepisów o ochronie dóbr osobistych jest obrona osoby fizycznej lub prawnej przed działaniami bezprawnymi, a prowadzenie jakiegokolwiek postępowania publicznoprawnego (administracyjnego, cywilnego, karnego) nie może zostać zakwalifikowane jako działanie bezprawne tylko z uwagi na to, że organ prowadzący postępowanie niewłaściwie zinterpretował prawo materialne, wydał błędną decyzję lub powstrzymał się od jej wydania uznając, że nie ma ku temu odpowiednich podstaw.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: