Funkcjonariusz publiczny/ zakład opieki zdrowotnej/ felczer, lekarz, pielęgniarka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Funkcjonariusz publiczny/ zakład opieki zdrowotnej/ felczer, lekarz, pielęgniarka
Wyrok:
Uchwala SN z dnia 28 września 1994 r., sygn. I KZP 23/94
Treść:
Felczer (podobnie jak lekarz lub pielęgniarka) zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nie jest – z samej tylko racji wykonywanego zawodu – funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 120 § 11 k.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1994r. poz. 53

Zobacz również: