Funkcjonariusz publiczny/ zakres ochrony prawnej/ kierowca-konduktor

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Funkcjonariusz publiczny/ zakres ochrony prawnej/ kierowca-konduktor
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1997 r., sygn. I KZP 43/96
Treść:
Kierowca-konduktor autobusu PKS nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 120 § 11 zd. 4 k.k., przeto nie korzysta z ochrony prawnokarnej przewidzianej w art. 233 k.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1997r. poz. 40

Zobacz również: