Fałszywe zeznania/ status świadka/ bezprawne wywieranie wpływu na świadka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszywe zeznania/ status świadka/ bezprawne wywieranie wpływu na świadka
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 12 lutego 2004r., sygn. II AKa 11/04
Treść:
Pod pojęciem świadka w rozumieniu art. 245 k.k. należy rozumieć nie tylko osobę, która ma formalny status świadka, ale również osobę, która z powodu swej wiedzy istotnej dla rozstrzygnięcia może być powołana na świadka w postępowaniu sądowy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 19

Zobacz również: