Funkcjonariusz publiczny / nadużycie uprawnień/ strażnik gminny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Funkcjonariusz publiczny / nadużycie uprawnień/ strażnik gminny
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 21 września 2005 r. sygn. I KZP 28/05
Treść:
Strażnik gminny (miejski) jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. […] Art. 115 § 13 pkt 4 k.k. obejmuje pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a więc wszystkich pracowników zatrudnionych przez gminę, z wyłączeniem tych, którzy pełnią czynności wyłącznie usługowe. Tak więc strażnicy gminni (miejscy) jako pracownicy gminy, wykonujący czynności określone w art. 10–12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.), są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu tego przepisu.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego 5/2005

Zobacz również: