Funkcjonariusz publiczny/ przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków/ przestępstwo materialne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Funkcjonariusz publiczny/ przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków/ przestępstwo materialne
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r.; sygn. I KZP 24/12
Treść:
Występek określony w art. 231 § 1 k.k. (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego – przyp. M. L.) należy do kategorii przestępstw z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, a więc materialnych, znamiennych skutkiem, którym jest wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym.
Żródło:

strona Sądu Najwyższego - http://www.sn.pl

Zobacz również: