Narażenie na niebezpieczeństwo/ obowiązek opieki/ warunek odpowiedzialności karenj

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narażenie na niebezpieczeństwo/ obowiązek opieki/ warunek odpowiedzialności karenj
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2008 r.; sygn. IV KK 381/07
Treść:
Warunkiem odpowiedzialności karnej lekarza - gwaranta z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu skutku należącego do znamion strony przedmiotowej objętego tym przepisem przestępstwa. Warunek ten będzie spełniony, gdy zostanie ustalone, że pożądane zachowanie alternatywne, stanowiące realizację ciążącego na lekarzu obowiązku, zapobiegłoby narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"