Formy popełnienia przestępstwa/ usiłowanie/ ocena „pochodu przestępstwa”

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy popełnienia przestępstwa/ usiłowanie/ ocena „pochodu przestępstwa”
Wyrok:
Wyrok SA Katowice z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. II AKa 103/07
Treść:
Granicę pomiędzy usiłowaniem popełnienia przestępstwa a karalnym przygotowaniem wyznacza cecha bezpośredniości ocenianego zachowania sprawcy. Jeżeli zachowanie sprawcy, już bezpośrednio zmierza do dokonania czynu, to stanowi ono usiłowanie, zaś za przygotowanie uznać natomiast należy zachowania nakierowane na planowane dokonanie przestępstwa, ale nie zmierzające jeszcze wprost i bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego. Skoro oskarżony udał się w celu odbioru kokainy nie tylko do Madrytu, ale nawet na lotnisko do hali przylotów i tam oczekiwał na kurierów przybywających z Kolumbii, to jednoznacznie taką postawą wyraził gotowość stania się jednym z ogniw w łańcuchu kurierów przewożących środki odurzające.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 63]

Zobacz również: