Zawieszenie wykonania kary / naprawienie szkody / czas i sposób wykonania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zawieszenie wykonania kary / naprawienie szkody / czas i sposób wykonania
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 maja 2005r., sygn. I KZP 17/05
Treść:
Sąd orzekając na podstawie art. 72 § 2 k.k. o obowiązku naprawienia szkody, w wyroku określa również czas i sposób jego wykonania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005