Prawo własności przemysłowej / podrobiony znak towarowy / wprowadzenie do obrotu

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Prawo własności przemysłowej / podrobiony znak towarowy / wprowadzenie do obrotu
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 maja 2005r., sygn. I KZP 13/05
Treść:
„Wprowadzeniem do obrotu”, o którym mowa w art. 305 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej [Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.], jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2005