Rozdzielność majątkowa/ czas wytoczenia powództwa/ data skutku

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Rozdzielność majątkowa/ czas wytoczenia powództwa/ data skutku
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2008r.; sygn. II CSK 371/08
Treść:
Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"