Dowody/ zeznanie świadka/ prawo do odmowy / osoba bliska

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zeznanie świadka/ prawo do odmowy / osoba bliska
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 11 maja 2006r., sygn. II AKa 55/06
Treść:
Sam fakt odmowy składania zeznań przez pokrzywdzonego na rozprawie świadczy, zważywszy na więzy rodzinne i wspólne zamieszkanie oskarżonego i pokrzywdzonego, o pojednaniu, a co najmniej o przebaczeniu oskarżonemu przez pokrzywdzonego, a nie jest tylko wyrazem skorzystania z instytucji prawa procesowego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007 poz. 26

Zobacz również: