Dowody/ znaczenie dla ustaleń faktycznych/ alibi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ znaczenie dla ustaleń faktycznych/ alibi
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 4 lipca 1996 r., sygn. II AKa 105/96
Treść:
Alibi jest jedynie dowodem negatywnym, co oznacza, że jego obalenie nie może prowadzić do pozytywnych ustaleń w przedmiocie sprawstwa.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: