Dowody/ zakaz tłumaczenia na niekorzyść/ alibi

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zakaz tłumaczenia na niekorzyść/ alibi
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 19 czerwca 1997r., sygn. II AKa 90/97
Treść:
1. Obrona przez alibi oznacza podjęcie przez korzystającego z tej taktyki ciężaru dowodzenia faktów wykluczających obecność oskarżonego w miejscu przestępstwa. Nieprawidłowe jest żądanie, by oskarżyciel podejmował ciężar dowodzenia niepodobieństwem alibi, zanim oskarżony je wykaże. 2. Naiwnością byłoby zakładać, że w każdym przypadku da się wykazać racjonalnie ułomność dowodzenia alibi, sprzeczności między dowodami, niekonsekwencje itd. Sprawcy przestępstw przemyślanych często przygotowują sobie alibi na wypadek wykrycia ich i ujęcia, korzystając po temu nie tylko z zeznań odpowiednio przygotowanych świadków, ale i innych sposobów, nierzadko przebiegłych. Liczne są przypadki pozyskiwania świadków - alibistów nawet po aresztowaniu sprawców. Skoro nie można przestępcom odmówić sprytu, trzeba dopuścić, iż mogą przewidzieć sposoby sprawdzenia wiarygodności zeznań alibistów i na to ich odpowiednio przygotować. 3. Rażąco nietrafny jest zarzut złamania zakazu rozstrzygania na niekorzyść oskarżonego wątpliwości nie dających się usunąć, gdy rzecz sprowadza się do odmówienia wiary niektórym dowodom, służącym obronie oskarżonego. Nie ma to nic wspólnego ze stanem owych wątpliwości, a polega na wybraniu przez sąd wiarogodnych informacji dowodowych. Stan owych wątpliwości zachodziłyby, gdyby dowodów nie było lub nie dało się rozstrzygnąć, którym z nich należy uwierzyć.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: