Dowody/ oględziny zwłok/ podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ oględziny zwłok/ podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci
Wyrok:
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 1991r., sygn. II AKr 29/91
Treść:
W szczególności naruszono przepis art. 188 par. 1 i 2 KPK z którego jednoznacznie wynika, iż w wypadku podejrzenia przestępczego spowodowania śmierci, należy zawsze zarządzić oględziny zwłok i ich otwarcie. Szczegółowe zasady postępowania w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: