Dowody/ protokół/ odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu czynności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ protokół/ odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu czynności
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 22 października 2003r., sygn. II Aka 115/03
Treść:
Każdy protokół powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg protokołowanej czynności, stąd też przepis ten [ art. 148 § 2 k.p.k.] przewiduje wymóg, aby m.in. wyjaśnienia czy zeznania osób przesłuchiwanych były wciągane do protokołu z możliwą dokładnością, i to w miarę możliwości z zachowaniem formy językowej stosowanej przez wyjaśniającego [zeznającego, oświadczającego]. Ma to bowiem istotne znaczenie dla kontroli rzetelności przeprowadzonej czynności przesłuchania. […] Prawidłowo sporządzony protokół winien być wierną kopią rejestracji magnetowidowej przesłuchania, a więc zawierać treść postawionego pytania i faktyczną odpowiedź świadka. Protokół winien zawierać także, w jakich momentach świadek milczał, wahał się, czy nie udzielał jednoznacznej odpowiedzi.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 30

Zobacz również: