Dowody/ przesłuchanie/ szczególna forma/ okazanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ przesłuchanie/ szczególna forma/ okazanie
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 18 maja 2004 r., sygn. II AKa 95/04
Treść:
Okazanie (art. 173 k.p.k.) jest szczególną formą przesłuchania, a protokół z niego jest formą analogiczną do protokołu przesłuchania świadka, zatem stosuje się do niego odpowiednio przepisy rozdziału 21 kodeksu postępowania karnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: