Dowody/ świadek/ status świadka/ kryteria faktyczne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ świadek/ status świadka/ kryteria faktyczne
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006r., sygn.. V KK 166/05
Treść:
Sąd stanął na stanowisku, że aby być świadkiem w procesie karnym, konieczne jest nadanie takiej osobie przez organ pozasądowy [w tym wypadku zarząd spółdzielni] określonych uprawnień. Powyższe stoi w ewidentnej sprzeczności z przyjętą przez polski proces zasadą, że świadkiem może być [każda – przyp. mój. J.W.] osoba [poza oskarżonym] posiadająca faktyczną wiedzę o zdarzeniu będącym przedmiotem postępowania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2006, poz. 10

Zobacz również: