Dowody/ dokumentowanie czynności/ podrobienie podpisu uczestnika czynności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ dokumentowanie czynności/ podrobienie podpisu uczestnika czynności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2005r., sygn. III KK 190/04
Treść:
Protokół ma pełną wartość jako dokument dopiero po złożeniu na nim wymaganych podpisów [art. 150 § 1 k.p.k.]. Dlatego właśnie fakt, że protokół sporządzony jest na druku i wypełniony został przez funkcjonariusza pozostaje bez znaczenia w świetle tego, iż jego część w postaci podpisu uczestnika czynności jest podrobiona. W konsekwencji zatem protokół taki zawiera treść niezgodną z rzeczywistością oraz wolą spisującego go w dobrej wierze funkcjonariusza.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2006, poz. 9

Zobacz również: