Dowody/ eksperyment procesowy/ rola biegłego/ warunki przeprowadzenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ eksperyment procesowy/ rola biegłego/ warunki przeprowadzenia
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 maja 1997 r., sygn. IV KKN 23/97
Treść:
Eksperyment procesowy jest czynnością procesową, którą przeprowadza organ procesowy. Ustawa wcale nie wymaga udziału biegłego w przeprowadzeniu eksperymentu, ewentualna zaś potrzeba uczestniczenia przez biegłego w przeprowadzeniu tej czynności zależy od tego, czy w rachubę wchodzi in concreto stwierdzenie (ustalenie i ocena) okoliczności wymagających wiadomości specjalnych (art. 176 § 1 k.p.k.). […] Istota eksperymentu przeprowadzonego w niniejszej sprawie sprowadzała się wyłącznie do sprawdzenia, czy pokrzywdzona Teodora K. może w ogóle — w warunkach zbieżnych z panującymi w czasie zdarzenia — postrzegać osoby i rzeczy oraz ich indywidualne cechy. Dokonanie odpowiednich ustaleń w tym zakresie nie wymagało wiadomości specjalnych (w rozumieniu art. 176 § 1 k.p.k.), wystarczała tu bowiem normalna zdolność postrzegania i rejestrowania reakcji pokrzywdzonej na okazanie jej osób i przedmiotów, tudzież umiejętność rzeczowej, zgodnej z doświadczeniem życiowym interpretacji ustaleń poczynionych podczas przeprowadzania eksperymentu. Odmienne stanowisko wyrażone w kasacji opiera się na nieporozumieniu. Oczywiste jest przecież to, że wbrew supozycjom sprecyzowanym w kasacji celem eksperymentu nie było ani „badanie wzroku pokrzywdzonej”, ani też „ustalenie, iż w warunkach zmniejszonego oświetlenia ostrość widzenia chorej może się »paradoksalnie« poprawić”. Eksperyment został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Czynność tę bowiem wykonano na miejscu zdarzenia, w warunkach identycznych z panującymi w czasie zdarzenia (oświetlenie), a ponadto w jego toku sprawdzono, czy i z jaką dokładnością pokrzywdzona może postrzegać osoby i rzeczy okazywane jej z różnych odległości.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: