Dowody/ swobodna ocena / nieusuwalne wątpliwości/ tłumaczenie na korzyść

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ swobodna ocena / nieusuwalne wątpliwości/ tłumaczenie na korzyść
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 6 stycznia 2004r., sygn. V KK 60/03
Treść:
Dopiero wtedy, gdy po wykorzystaniu wszelkich istniejących możliwości, wątpliwości nie zostaną usunięte, należy je wytłumaczyć w sposób korzystny dla oskarżonego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2004, poz. 2

Zobacz również: