Dowody/ ustalenie tożsamości sprawcy/ okazanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ustalenie tożsamości sprawcy/ okazanie
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 maja 2006r., sygn. II AKa 71/06
Treść:
Okazanie jest ważnym sposobem ustalenia tożsamości sprawcy. Jest oczywiste, że zaniechanie dokonania okazania osoby, a poprzestanie na okazaniu zdjęcia fotograficznego bądź jego kopii, stanowi z reguły istotne uchybienie postępowania przygotowawczego. Nie oznacza to jednak dyskwalifikacji rozpoznania, bowiem należy je oceniać z uwzględnieniem innych zebranych dowodów.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: