Dowody/ eksperyment zapachowy (osmologiczny)/ znaczenie procesowe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ eksperyment zapachowy (osmologiczny)/ znaczenie procesowe
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 8 września 2010 r., sygn. II AKa 103/10
Treść:
Dopuszczenie w procesie karnym dowodu z eksperymentu zapachowego (osmologicznego) – przeprowadzonego metodologicznie poprawnie – oznacza, że taki dowód, jak też inne ujawnione w postępowaniu, podlega swobodnej ocenie, której zasady nie sprzeciwiają się ustaleniu sprawstwa oskarżonego także wówczas, gdy wymieniony dowód jest w sprawie jedynym dowodem bezpośrednim, albo też poszlaką, które zamykają łańcuch poszlak, w sposób jednoznacznie wskazujący na fakt główny.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2011, poz. 28

Zobacz również: