Dowody/ zasada swobodnej oceny/ wartość uzasadnienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zasada swobodnej oceny/ wartość uzasadnienia
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2005r., sygn. II AKa 227/05
Treść:
Zasada swobodnej oceny dowodów [art. 7 k.p.k.] nie daje podstaw do apriorycznego preferowania lub dyskwalifikowania jednych dowodów na rzecz drugich i to tylko dlatego, że uzyskano je na określonym etapie postępowania. Sąd ma prawo dać wiarę zeznaniom świadków czy wyjaśnieniom oskarżonego złożonym np. w toku śledztwa wbrew odmiennym depozycjom z rozprawy bądź odwrotnie. Istotne jest, by swoje stanowisko sąd należycie i przekonująco uzasadnił, a ocena ta była wszechstronna i wnikliwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006

Zobacz również: