Dowody/ badania psychiatryczne/ brak zgody sądu/ niedopuszczalność zażalenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ badania psychiatryczne/ brak zgody sądu/ niedopuszczalność zażalenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 listopada 2010 r.; sygn. I KZP 22/10
Treść:
Na postanowienia sądu, wydane w trybie art. 203 k.p.k., o nieuwzględnieniu wniosku o orzeczenie badań psychiatrycznych oskarżonego połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym, bądź o odmowie jej przedłużenia na dalszy oznaczony czas, nie przysługuje zażalenie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 12/2010 [poz. 104]

Zobacz również: