Dowody/ tajemnica dziennikarska/ zakres

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ tajemnica dziennikarska/ zakres
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 24 sierpnia 2010 r.; WZ 36/10
Treść:
Informacje, które dziennikarz uzyskał od rzecznika prasowego organu administracji rządowej z przeznaczeniem do publikacji w artykule prasowym, nie są objęte tajemnicą dziennikarską określoną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 11/2010 [poz. 100]

Zobacz również: