Dowody/ ograniczenie liczby pytań do świadka/prawo do obrony

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ograniczenie liczby pytań do świadka/prawo do obrony
Wyrok:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 maja 2009 roku; sygn. II AKa 169/08

Treść:

Ograniczenie liczby pytań, jakie mogą być zadane świadkowi, gdy czas przesłuchania świadka jest ograniczony, nie narusza prawa do obrony ani równości stron, póki nie zostanie wykazane, że odmówiono możliwości zadania pytań o istotnym znaczeniu dla odpowiedzialności oskarżonego. Instrumentalne traktowanie prawa do obrony i dążenie do utrudnienia przebiegu procesu, a nie do wyjaśnienia badanych zaszłości i oczyszczenia się z oskarżenia nie uzasadnia przewlekania czynności zbędnymi pytaniami. Zeznawanie jednego ze świadków przez 23 godziny na 4 sesjach i 52 stronice tekstu protokołu jego zeznań, drugiego – przez ponad 40 godzin na sześciu sesjach i prawie 110 stronic protokołów zadanie im przez obrońców ponad 300 pytań ukazuje, że przesłuchania ich były dostatecznie wyczerpujące.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Listopad 2009 • Nr 11 [poz. 48]

Zobacz również: