Dowody/ Przesłuchanie małoletniego/ nieobecność przedstawiciela ustawowego/ skutki

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ Przesłuchanie małoletniego/ nieobecność przedstawiciela ustawowego/ skutki
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 listopada 2008 roku; sygn. IV KK 381/08
Treść:
Z treści art. 171 § 3 k.p.k. wynika tylko to, iż przy przesłuchaniu osoby poniżej lat 15 w zasadzie winny uczestniczyć jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny. Jednakże przesłuchanie takiego świadka przy braku tych osób nie powoduje samo przez się dyskwalifikacji tej czynności procesowej. Zeznania takie nie będą mogły stanowić dowodu tylko w przypadku, gdy zostanie wykazane, iż zostały złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w art. 171 § 5 k.p.k.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Lipiec-Sierpień 2009 • Nr 7-8 [poz. 43]

Zobacz również: