Dowody/ opinia biegłego/ rola w procesie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinia biegłego/ rola w procesie
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 2 października 2008r; sygn. II AKa 276/08
Treść:
Biegły nie jest uprawniony do stawiania wniosku, czy konkretne zeznania są wiarygodne, czy też nie, a decyzja w tym przedmiocie należy do suwerenności sądu. Biegły natomiast winien przytoczyć jedynie w oparciu o własne obserwacje i wykonane badanie psychologiczne (testy), okoliczności pozwalające sądowi na powzięcie właściwej decyzji w zakresie prawidłowości postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania postrzeżeń świadka oraz jego skłonności do konfabulacji, czy też kłamstwa, które doprowadzą do racjonalnego, końcowego wniosku, czy osoba ta relacjonując fakty związane z zarzutem nie czyni to w sposób odbiegający od rzeczywistości.
Żródło:
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 4/2008

Zobacz również: