Dowody/ sekcja zwłok/ nieobecność prokuratora/ skutki

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ sekcja zwłok/ nieobecność prokuratora/ skutki
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2009 roku; sygn. II AKa 69/09
Treść:
Wprawdzie sekcja zwłok jest czynnością biegłego i w świetle art. 209 § 4 kpk obowiązkowe w toku postępowania przygotowawczego jest w niej uczestnictwo prokuratora, niemniej jednak odstąpienie tegoż od udziału we wspomnianej czynności dowodowej, nie czyni jej nieważną, nie wstrzymuje jej biegu, czy też nie może stanowić o jej dowodowej bezskuteczności, niwecząc dokonane przez biegłych w zgodzie z posiadaną wiedzą specjalistyczną wnioski, podlegające ocenie zgodnie z wymogami art. 7 kpk i art. 201 kpk i może stanowić dowód będący podstawą skazania oraz punkt wyjścia do dalszych opinii sądowomedycznych.
Żródło:
Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach 3/2009

Zobacz również: