Dowody/ dokumentowanie czynności/ protokół rozprawy/ brak podpisu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ dokumentowanie czynności/ protokół rozprawy/ brak podpisu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. II KK 191/08
Treść:
Niepodpisany protokół rozprawy jest jedynie projektem protokołu, gdyż obowiązek ciążący na przewodniczącym rozprawy nie polega jedynie na formalnym jego podpisaniu, ale także kontroli zgodności zapisu z przebiegiem rozprawy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2009, poz. 25

Zobacz również: