Dowody/ konfrontacja/ szczególna forma przesłuchania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ konfrontacja/ szczególna forma przesłuchania
Wyrok:
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2003 roku; sygn. WK 15/03
Treść:
Konfrontacja - w rozumieniu art. 172 k.p.k. - jest szczególną formą przesłuchania, dokonywaną zarówno na wniosek stron jak i z urzędu. Konfrontacja powinna być przeprowadzona wtedy, gdy wynikają istotne sprzeczności i tylko w drodze konfrontacji mogłoby dojść do ich wyjaśnienia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: