Właściwość sądu/ postanowienie w kwestii właściwości/ przedmiot orzeczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Właściwość sądu/ postanowienie w kwestii właściwości/ przedmiot orzeczenia
Wyrok:
Postanowienie z dnia 20 września 2007 r., sygn. I KZP 25/07

Treść:
Postanowienie w kwestii właściwości sądu, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.k., to zatem takie orzeczenie, wydane na podstawie art. 35 § 1 lub 2 k.p.k., w którym sąd stwierdza niewłaściwość albo nie uwzględnia wniosku o jej stwierdzenie, uznając tym samym, że jest właściwy do rozpoznania sprawy. […]

Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2007, poz. 12

Zobacz również: