Dowody/ tajemnica bankowa/ gwarancyjna funkcja sadu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ tajemnica bankowa/ gwarancyjna funkcja sadu
Wyrok:
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2006 r., sygn. II AKz 274/06
Treść:
Skoro sąd ma stać na straży spełnienia gwarancyjnej funkcji ograniczenia dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową, jego rola nie może zostać sprowadzona do ocen wyłącznie formalnych. Zadaniem prokuratora, wnioskującego na podstawie art. 106b Prawa bankowego o uchylenie przez sąd okręgowy tajemnicy bankowej, jest każdorazowo przekonanie sądu w oparciu o fakty, że udostępnienie tych informacji jest rzeczywiście konieczne, a ich brak w istotny sposób komplikowałby dotarcie do prawdy lub znacznie przedłużał czas trwania postępowania ponad jego rozsądny termin.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 1

Zobacz również: