Kontakt

Dodano: 2009-11-27


Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

ul. Partyzantów 42

65-332 Zielona Góra

NIP: 929-14-56-582


telefon: + 48 68 328-63-35

faks: + 48 68 329-17-48

kontakt do poszczególnych wydziałów prokuratury
kontakt z kierownictwem Prokuratury Okręgowej
informacja o sposobie  załatwiania i przyjmowania spraw w prokuraturze (metody dostarczania dokumentów)
ulotka informacyjna dla interesantów prokuratury (pokrzywdzeni, podejrzani)
informacja dlagaleria zdjęć prokuratury

e-mail: sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!

www: www.zielona-gora.po.gov.pl

lub www.lubuskaprokuratura.pl
     www.prokuraturaokregowa.pl

ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka

1. KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W PLN BGK O/Zielona Góra
Nr rachunku: 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001

2. KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W EURO BGK O/Zielona Góra
Nr rachunku: 82 1130 1222 0030 2049 3390 0002

Informacje o numerach kont dot. innych walut


STRONA INTERNETOWA PROKURATURY
www.zielona-gora.po.gov.plRedaktor Naczelny
- Joanna Częstochowska
 tel.68 32 91 737 e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl
Rzecznik Prasowy prokurator - Zbigniew Fąfera
tel. kom. 516 018 384 
e-mail: zfafera@zielona-gora.po.gov.pl


Zespół Redakcyjny:
- Joanna Częstochowska
- Alicja Płotała
- Elżbieta Porczyńska


stale współpracujący:
Jan Wojtasik - prok. w st. spoczynku
- Agata Pawłowska - asystent prokuratora
- Marcin Jachimowicz - prok. PR Świebodzin
- Cezary Kąkol - prok. PR Zielona Góra
- Wojciech Kowalski - analityk
- Marek Lepak - referendarz sądowy

fotografie do slajdera dostarcza m.in. - Pan Mariusz Leszczyk

napisz e-mail do redakcji

Postanowieniem Sądu Okręgowego strona wpisana do rejestru dzienników i czasopism jako "dziennik"

najkrócej o nas, czyli trochę autoreklamy...


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
http://pg.gov.pl/prokuratura-okregowa-w-zielonej-gorze-56/

 


 

GODZINY URZĘDOWANIA

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze:

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00. W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

W sprawach skarg i wniosków Prokurator Regionalny w Poznaniu

ul. Solna 10
61-736 Poznań
tel.: (61) 88- 52 &8211; 900
fax: (61) 88 - 52 &8211; 902

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz 15:00


 

Prokuratura Krajowa

ul. RAKOWIECKA 26/30
02-528 WARSZAWA

tel. +48 (22) 12 51 491
fax +48 (22) 12 51 882


Pisma i dokumenty mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury Krajowej bądź pocztą na wyżej podany adresSPRAWDŹ JAK DO NAS DOJECHAĆ