KOMUNIKAT DO OSÓB POKRZYWDZONYCH DZIAŁANIAMI FIRMY - POŻYCZKA GOTÓWKOWA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

Dodano: 2017-09-18

Komunikat kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, poprzednio Pomocna Pożyczka spółka z o.o z siedzibą w Gdańsku/ w Warszawie/ Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec spółka z o.o z siedzibą w Słupsku/ Gdańsku.
 
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipca 2017 r przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie sygnatura VI GUp 43/16 upadłości spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tak zwanych opłat przygotowawczych warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczek w tym od kierowania do sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.
 
Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 sierpnia 2017 r. nr 148.
 
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone działaniami wyżej wymienionej spółki obecnie powinny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia to jest do  2 listopada 2017 r.
 
Wierzytelności należy zgłaszać na ręce sędziego Komisarza na adres:
 
sędzia komisarz Jacek Werengowski
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10,  80-126 Gdańsk

sygnatura akt VI GUp 146/17