WYŁUDZIŁ 11 KREDYTÓW NA PONAD 40 000 ZŁOTYCH

Dodano: 2010-03-19

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29 letniemu mężczyźnie. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od 26 lutego 2009r. do 20 czerwca 2009r., będąc pracownikiem sklepu, wyłudził łącznie jedenaście kredytów gotówkowych. W pięciu przypadkach oskarżony posłużył się danymi personalnymi faktycznie istniejących osób. Z kolei w sześciu pozostałych wpisał dane osób fikcyjnych.

W toku podjętych czynności ustalono, że we wspomnianym okresie oskarżony poprzez sporządzanie umów kredytowych zawartych z bankiem w systemie sprzedaży ratalnej, posłużył się danymi personalnymi faktycznie i fikcyjnie istniejących osób. Nadto podrabiał podpisy tych osób, wprowadzając w błąd bank kredytujący, co do tożsamości kredytobiorcy i zamiaru wywiązania się z postanowień zawartej umowy. Następnie pobierał ze sklepu uzyskany w powyższy sposób towar. 

Oskarżony łącznie wyłudził kredyty gotówkowe o wartości 43. 283, 25 złotych. 

Mężczyzna ten zawarł także dwie umowy o świadczenie usług telewizyjnych, podając fikcyjne dane osobowe i podrabiając podpis. Wprowadził w błąd operatora telewizji odnośnie tożsamości abonenta oraz zamiaru wywiązania się z postanowień  zawartej umowy. Następnie pobrał ze sklepu kartę abonamentową i dekoder, powodując stratę w wysokości około 1500 złotych. 

Dwudziestodziewięciolatek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli sąd nie przychyli się do wniosku, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. /mz

zobacz także:
w Ciekawie...nie tylko o prawie
- Dozór Policji
- Oszustwo

w Precedensach
- Fałszerstwo dokumentu/ oszustwo/ współukarany czyn uprzedni
- Oszustwo kredytowe/ kierunkowy charakter przestępstw