NIE ODPROWADZIŁ SKŁADEK ZUSOWSKICH NA PONAD 16 TYS. ZŁOTYCH

Dodano: 2010-03-02

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od stycznia 2009r. do lipca 2009r., w Żarach prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszał prawa pracowników .

W toku podjętych czynności ustalono, że oskarżony nie wywiązywał się z obowiązku odprowadzania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Mężczyzna nie odprowadził składek na łączną kwotę 16. 540, 58 złotych. 

Trzydziestoczterolatek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli sąd nie przychyli się do wniosku, oskarżonemu grozi kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. mz