OBYWATEL UKRAINY OSKARŻONY O WYŁUDZENIE POLSKIEJ WIZY POBYTOWEJ

Dodano: 2010-03-01

Żary - Medyka. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 32 letniemu obywatelowi Ukrainy. Oskarżony w okresie od grudnia 2009 r. do stycznia 2010 r., działając z góry powziętym zamiarem bezprawnego przekroczenia ukraińsko - polskiej granicy, wprowadził w błąd funkcjonariusza publicznego Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Jak ustalono oskarżony przedstawił oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci polskiej pobytowej wizy krajowej D08 wydawanej w celu podjęcia pracy, wiedząc, że pracy tej nie podejmie. 

Oskarżony następnie w dniu 14 stycznia br. przekroczył w  Medyce granicę państwową z Ukrainy do Polski legitymując się własnym paszportem z zamieszczoną w nim uprzednio wyłudzoną polską wiza pobytową. W tym przypadku obywatel Ukrainy wprowadził w błąd funkcjonariusza SG co do zamiaru wjazdu i pobytu na terytorium Polski. 


Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W razie odrzucenia wniosku przez sąd oskarżonemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. /jcz