SERWIS INTERNETOWY PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO TRZECI RAZ Z RZĘDU W FINALE KONKURSU STRONA INTERNETOWA BEZ BARIER!!!

Dodano: 2011-09-02

Katowice - Zielona Góra. W dniu dzisiejszym, tj. 02.09.2011, w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, rozstrzygnięta została III edycja konkursu "Strona Internetowa Bez Barier 2011" pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka. Miło nam poinformować, że w tym niezwykle prestiżowym konkursie po raz trzeci z kolei strona internetowa prokuratur okręgu zielonogórskiego http://www.zielona-gora.po.gov.pl została doceniona - w tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie. Drugim wyróżnionym serwisem była strona Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast zwycięzcą została strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku wwww.przekroczycprog.pl.  

Gala finałowa konkursu poprzedzona była konferencją pt: "Cyfrowo wykluczeni", a jej organizatorami Fundacja Widzialni oraz Uniwersytet Śląski. Podczas konferencji omawiana była problematyka osób niepełnosprawnych narażonych na ograniczony dostęp do informacji elektronicznej.  

Prezentacja Fundacji Widzialni "Cyfrowe wykluczenie - badania" prowadzili specjaliści z dziedziny dostępności stron internetowych, osoby niepełnosprawne, przedstawiciele PZN i PZG. Wystąpienia mieli również przedstawiciele ministerstw patronackich m.in. Adam Ździebło - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Łakoma - Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Tomasz Napiórkowski - Naczelnik Wydziału Inicjatyw Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA.  

Organizatorzy konkursu przypomnieli, że już 11 czerwca 2006 roku ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej uznali, że do 2010 roku strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej kwestia e-dostępności nabiera równie ważnego znaczenia. Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go dokumentów i pozyskiwania informacji, a osoby niepełnosprawne mają prawo do specjalnej pomocy.

Patronat honorowy nad konkursem przyjęli także m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Patronat medialny sprawowało Polskie Radio Program 3, Polskie Radio Program 4, TVP, IT w Administracji.  

Zgodnie z regulaminem, konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może zostać właściciel [lub administrator] strony internetowej administracji publicznej oraz firmy komercyjnej. W kategorii administracji uczestniczą w nim urzędy administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w tym np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa oraz instytucje użyteczności publicznej, takie np. jak: uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja czy straż pożarna.

Konkurs składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie eksperci z dziedziny dostępności stron internetowych wytypowali strony 40 serwisów, które przeszły do kolejnego etapu. W etapie drugim zespół ekspercki wyłonił 10 stron administracji publicznej oraz 10 stron firm komercyjnych, które najlepiej wypadły podczas audytu eksperckiego, a tym samym przeszły do finału konkursu.

Z kolei, wybrane przez ekspertów strony trafiły do niewidomych i niedowidzących audytorów z Polskiego Związku Niewidomych oraz przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. Audyt został wykonany niezależnie na dwóch różnych programach czytających. Na tym etapie sprawdzeniu podlegała ergonomia strony, dostępność zawartych informacji, czytelność menu, czytelność nagłówków oraz prawidłowość opisów w tekstach alternatywnych linków, grafiki oraz użyteczność.

Warto dodać, że w pierwszej dziesiątce tegorocznego konkursu znalazły się serwisy takich instytucji, jak: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sąd Okręgowy w Lublinie, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Organizatorzy konkursu przyznali, że poziom tegorocznej edycji był najwyższy z dotychczasowych, a wybór finalistów wyjątkowo trudny. Podkreślili, że serwis Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, poza spełnieniem formalnych standardów dostępności, charakteryzuje się bardzo czytelnym przekazem informacyjnym, dużą komunikatywnością, intuicyjną nawigacją i łatwością znalezienia poszukiwanej informacji.

Taka charakterystyka bardzo cieszy, albowiem idea czytelności przekazu i użyteczności informacji adresowanej do każdego bez wyjątku Czytelnika przyświecała naszej Redakcji od samego momentu powstania strony.

Pamiątkową statuetkę w imieniu Redakcji odebrała Joanna Częstochowska - Redaktor Naczelny serwisu. W okolicznościowym wystąpieniu wskazała na podejmowane przez Redakcję serwisu działania mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym załatwianie spraw urzędowych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego oraz dbałość o interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Na stronie internetowej prokuratury znaleźć można m.in. ścieżkę poruszania się osób niepełnosprawnych, czy orzeczenia sądowe przydatne osobom niepełnosprawnym. Celem projektu "Strony internetowe bez barier" jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej swobodny dostęp. Tym bardziej cieszymy się, że wyróżnienie w konkursie "Strony Internetowa Bez Barier" przypadło właśnie stronie zielonogórskiej prokuratury.

Redakcja

Zdjęcia z gali finałowej:

Redaktor
-Redaktor naczelny - Joanna Częstochowska (z prawej)
-Prezes Fundacji Widzialni - Wojciech Kulesza

Joanna
- Joanna Częstochowska w towarzystwie przedstawicieli nagrodzonych instytucji


z
z nagrodą przed Uniwersytetem Ślaskim w Katowicach

Nagroda

- Nagroda

 

 

zobacz także:
- informację o finale  na stronie organizatora konkursu  Widzialni.eu
- informację o finale na stronie Prokuratury Generalnej
- informacje o finale w serwisie Onet.pl
- informację o finale w Gazecie Wyborczej
- informację o finale w Money.pl
- informację o finale w serwisie menadżerów IT sektora publicznego
- informację o finale w serwisie www.wiadomosci24.pl
- informację o finale w Dzienniku Zachodnim
- informację o finale na stronie Uniwersytetu Śląskiego
- informację o finale  w Dzienniku Internautów di.com.pl
- informację o finale w Śląskim radiu
- informację o finale na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- informację o finale w portalu Samorządowym.pl
- informację o finale w portalu Slaskie.pl
- informację o finale na stronie laureata konkursu  przekroczycprog.pl
- informację o finale w portalu polskaprasa.pl

- informację o finale w Radiu Zachód /nagranie, zdjęcia/