Renta pracownicza/ niezdolność do pracy/ warunki przyznania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta pracownicza/ niezdolność do pracy/ warunki przyznania
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 23 marca 2006r., sygn. I UZP 5/05
Treść:
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny, oraz jest całkowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - t.jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX OMEGA, Wydawnictwo Prawnicze LEX

Zobacz również: