Roczne wynagrodzenie dodatkowe/ pracownicy sfery budżetowej/ nieobecność w pracy z powodu choroby

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Roczne wynagrodzenie dodatkowe/ pracownicy sfery budżetowej/ nieobecność w pracy z powodu choroby
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 25 lipca 2003r., sygn. III PZP 7/03
Treść:
Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej [Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.] jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na podstawie tej ustawy nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez sędziego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 46