Zatrudnienie/ niezdolność wykonywania zatrudnienia/ niepełnosprawni

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Zatrudnienie/ niezdolność wykonywania zatrudnienia/ niepełnosprawni
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2003 r.; sygn. II UK 386/02
Treść:
Przepis art. 1 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) wiąże zaliczenie do stopnia niepełnosprawności z niezdolnością do wykonywania zatrudnienia, a nie z niezdolnością do pracy. Niepełnosprawność oznacza nie tylko naruszenie sprawności organizmu, ale również utrudnienie, ograniczenie bądź niemożność wypełniania ról społecznych jako elementu uczestnictwa w życiu społecznym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: