Renta pracownicza/ renta chorobowa/ świadczenie rehabilitacyjne

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta pracownicza/ renta chorobowa/ świadczenie rehabilitacyjne
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. III AUa 2867/05
Treść:
Renta chorobowa była świadczeniem przysługującym w ramach powszechnego zaopatrzenia pracowników zbliżonym do renty inwalidzkiej, zaś świadczenie rehabilitacyjne to jedno ze świadczeń przysługujących w razie choroby. Wskazać przy tym należy, że powyższe rozróżnienie było świadomym działaniem ustawodawcy, na co jednoznacznie wskazuje powołanie renty chorobowej w przepisach wprowadzających świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z jednoczesnym umiejscowieniem jej w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. nr 47, poz. 280 z późn. zm.).
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 5

Zobacz również: