Zwolnienie lekarskie/ czynności sprzeczne z celem zwolnienia/ naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Zwolnienie lekarskie/ czynności sprzeczne z celem zwolnienia/ naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 września 2001r., sygn. I PKN 638/00
Treść:
Pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z celem tego zwolnienia, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, a zwłaszcza czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami, takimi jak lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"